Badrum och VVS

Renovera eller bygga nytt?

Vi erbjuder nu kostnadsfria digitala möten och offerter. Vi använder oss av plattformarna nedan:

  • - Teams
  • - Google Meet
  • - Facetime
Vänligen kontakta oss så bokar vi upp ett digitalt möte!

Funderar du på att renovera ditt befintliga badrum eller rentav bygga nytt? Vi på Edsvikens Måleri & Bygg uppmanar dig att anlita proffshjälp för att allt som har med badrum och VVS ska bli rätt från början. Vi har möjlighet att göra delar av ditt projekt och kan skräddarsy en lösning som passar dig. Vår personal är välutbildad och har den kompetens som de olika momenten kräver.

För oss är det självklart att vara certifierade och lämna en garanti på vårt jobb. Det gör att du kan känna dig säker när du anlitar oss och vi finns med även efter att jobbet är avklarat om det skulle uppstå problem. Att renovera ett badrum kräver specialkompetens som bland annat innebär att du slipper fuktskador eller vattenläckor. Annars kan det stå dig dyrt.

Regler för badrum

Om du bor i en bostadsrätt krävs det i flera fall att du anlitar en proffsfirma för att göra om i badrummet. Du får alltså inte göra arbetet själv, vilket beror på att ett felaktigt utfört jobb kan orsaka stora skador på fastigheten. Om du gör arbetet själv, oavsett om du bor i villa eller bostadsrätt, och det blir fel kan försäkringsbolaget neka dig ersättning.

Kostnad

En del väljer att göra arbetet själva för att dra ner på kostnaderna. Vi råder dig istället att göra sådant som inte kräver specialkompetens själv och låta certifierade hantverkare göra resten av arbetet. Det kan du tjäna på i slutändan. Du kan exempelvis förbereda genom att plocka bort alla lösa föremål, kanske ta väck lister och göra viss ommålning av till exempel dörrar.

10 års garanti

Om du väljer en firma som har våtrumslicens innebär det att du normalt har tio års garanti på ditt jobb. Det innebär också en trygghet om du skulle sälja din bostad under den här tiden. En annan viktig aspekt är att det ska vara roligt att renovera och få ett bra slutresultat. Vi hjälper gärna till att välja material, färg, tapeter eller kakel.

Hantverkare som tar ansvar – ja, de finns. Vi på Edsvikens garanterar självklart att du blir nöjd med vårt arbete. Inte bara för att vi älskar kvalitet och vill känna oss stolta när vi går hem från jobbet. Dessutom är nöjda kunder bra kunder!

Om du mot förmodan inte är 100% nöjd.

Om du anser att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela oss när du upptäckt felet – inom rimlig tid (inom två månader räknas alltid som ”rimligt”). Normalt kan du inte reklamera fel som upptäcks senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Men avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget slutfördes.
Är tjänsten felaktig kan du:
  • hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav.
  • kräva att felet rättas till utan kostnad för dig (om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för säljaren).
  • göra avdrag på priset (motsvarande vad det kostar för dig att få felet tillrättat).
  • häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och säljaren borde ha insett detta (t.ex. om tjänsten inte är färdig vid en avtalad tid och säljaren vet om att tiden är väldigt viktig).
Läs gärna mer på konsumentverket.se

Edsvikens är medlem i Måleriföretagarna, vilket ger dig som kund trygghet, försäkring och garanti. Vi är fullt försäkrade hos Trygg-Hansa, både vad gäller ansvar och skada på befintlig egendom som är föremål för reparation, om- och tillbyggnad (ROT). Våra målare omfattas av gällande kollektivavtal med Svenska Målareförbundet.

Firman startade i Sollentuna 1991 under namnet Jonas Boström Måleri AB. Tack vare höga ambitioner redan från början blev måleriet snabbt flitigt anlitat, med många nöjda och återkommande kunder. Efter att Jonas köpt Blå Huset Färgbutik 2001, bytte måleriet namn till Blå Huset Måleri AB.

2010 bytte vi namn igen till Edsvikens Måleri AB. Idag ägs firman av Jonas Boström och Petter Ernlund. Petter leder måleriet, medan Jonas leder sitt andra företag Blå Huset Färgbutik.

Vi har genom åren fått så mycket glädje från alla trevliga kunder i norrort att vi gärna vill ge något tillbaka. Eftersom flera av oss har barn vet vi hur viktig idrotten är för barnen och deras hälsa. Därför kommer vi i framtiden att stödja enskilda lag inom olika idrotter. Vi börjar med att sponsra Sollentuna fotbolls lopp ”Spring för livet”, som hålls till förmån för Barncancerfonden.