Totalentreprenad

Hos oss får du en helhetslösning

Vi erbjuder nu kostnadsfria digitala möten och offerter. Vi använder oss av plattformarna nedan:

  • - Teams
  • - Google Meet
  • - Facetime
Vänligen kontakta oss så bokar vi upp ett digitalt möte!

När du har ett projekt som du vill lämna över i trygga händer och kunna lita på att det blir väl utfört ska du välja totalentreprenad hos oss på Edsvikens Måleri & Bygg. Vi har erfarenhet av att ta hand om projektledning samt utförande av projekt i varierande storlek. Våra kunder kan känna sig säkra på att vi ser till helheten - från start till mål.

Totalentreprenad, till skillnad från en utförandeentreprenad, innebär att vi på Edsvikens Måleri & Bygg tar hand om projektledning så väl som utförande. I projektledning ryms att vi anlitar och koordinerar flera entreprenörer, vilket innebär att du under projektets gång endast har en kontaktperson. Du kan vända dig till din projektledare hos oss med alla dina frågor och funderingar under arbetets gång.

När ska du välja totalentreprenad?

När ett projekt kommer innefatta olika kompetenser och entreprenörer bör du överväga totalentreprenad. Fördelarna med att välja totalentreprenad blir större ju mer komplext ett projekt är. Du som kund kan vid totalentreprenad lämna över projektledningen till våra erfarna projektledare. Edsvikens Måleri & Bygg har ett stort nätverk som rymmer många samarbetspartners av olika slag, bland annat inom el, bygg och andra yrkesgrupper.

Fördelar med vår totalentreprenad

Vid totalentreprenad med Edsvikens Måleri & Bygg behöver du inte veta exakt alla steg som krävs för att färdigställa projektet eller i vilken ordning de ska utföras. Att hitta entreprenörer och koordinera dem, både vad det gäller utförandet men även vilken entreprenör som är den bästa för jobbet, tar tid. Istället kan du luta dig tillbaka och låta våra erfarna projektledare göra jobbet.

Nöjdare med resultatet

Det viktigaste för dig är att du får rätt kvalitet till rätt pris, samt att tidsramarna håller för ditt projekt. Genom att överlåta projektet till oss tar vi hand om totalentreprenaden och säkerställer att det blir så. Många som har valt totalentreprenad med oss på Edsvikens Måleri & Bygg är i efterhand väldigt glada över den tid och de pengar som de har sparat.

Hantverkare som tar ansvar – ja, de finns. Vi på Edsvikens garanterar självklart att du blir nöjd med vårt arbete. Inte bara för att vi älskar kvalitet och vill känna oss stolta när vi går hem från jobbet. Dessutom är nöjda kunder bra kunder!

Om du mot förmodan inte är 100% nöjd.

Om du anser att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela oss när du upptäckt felet – inom rimlig tid (inom två månader räknas alltid som ”rimligt”). Normalt kan du inte reklamera fel som upptäcks senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Men avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget slutfördes.
Är tjänsten felaktig kan du:
  • hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav.
  • kräva att felet rättas till utan kostnad för dig (om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för säljaren).
  • göra avdrag på priset (motsvarande vad det kostar för dig att få felet tillrättat).
  • häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och säljaren borde ha insett detta (t.ex. om tjänsten inte är färdig vid en avtalad tid och säljaren vet om att tiden är väldigt viktig).
Läs gärna mer på konsumentverket.se

Edsvikens är medlem i Måleriföretagarna, vilket ger dig som kund trygghet, försäkring och garanti. Vi är fullt försäkrade hos Trygg-Hansa, både vad gäller ansvar och skada på befintlig egendom som är föremål för reparation, om- och tillbyggnad (ROT). Våra målare omfattas av gällande kollektivavtal med Svenska Målareförbundet.

Firman startade i Sollentuna 1991 under namnet Jonas Boström Måleri AB. Tack vare höga ambitioner redan från början blev måleriet snabbt flitigt anlitat, med många nöjda och återkommande kunder. Efter att Jonas köpt Blå Huset Färgbutik 2001, bytte måleriet namn till Blå Huset Måleri AB.

2010 bytte vi namn igen till Edsvikens Måleri AB. Idag ägs firman av Jonas Boström och Petter Ernlund. Petter leder måleriet, medan Jonas leder sitt andra företag Blå Huset Färgbutik.

Vi har genom åren fått så mycket glädje från alla trevliga kunder i norrort att vi gärna vill ge något tillbaka. Eftersom flera av oss har barn vet vi hur viktig idrotten är för barnen och deras hälsa. Därför kommer vi i framtiden att stödja enskilda lag inom olika idrotter. Vi börjar med att sponsra Sollentuna fotbolls lopp ”Spring för livet”, som hålls till förmån för Barncancerfonden.